Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Bài học từ tự nhiên: dù khó khăn đến mấy cũng phải vươn lên
Gửi bình luận