Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trung bình mỗi năm, Philippines đón nhận hàng chục cơn bão đến từ Thái bình dương. Lịch sử Philippines là lịch sử chống bão.
Gửi bình luận