Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xưa nay, việc mẹ bắt phạt con, cô giáo bắt phạt học trò là chuyện bình thường. Nhưng sẽ rất dị thường nếu con bắt phạt mẹ, phụ huynh bắt phạt cô giáo.
Gửi bình luận