Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trung tâm Khí tượng thủy văn đã dự báo chính xác bão số 9 đổ vào Quãng Ngãi sáng 28 / 10 / 2020 với sức gió trên cấp 12. Xem những hình ảnh bão lụt trên truyền hình không ấn tượng bằng những video do người dân quay bằng điện thoại đăng trên facebook. Từ nay, mỗi người dân cũng là một nhà báo, và sản phẩm của họ được báo đài sử dụng miễn phí.
Gửi bình luận