Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cha đãi tiệc mừng con đi du học ở Mỹ về. Con luôn miệng khoe nền văn minh của Mỹ. Cha luôn miệng khoe thành tích đánh Mỹ. Ở dưới gầm bàn, chó hỏi mèo: “Tại sao cha con họ không cãi lộn nhau ?”. Mèo nói: “Tớ không quan tâm chuyện chính trị mà chỉ lo sắp tới ai sẽ giành được cục xương. Dù ai chiến thắng thì chúng ta vẫn sống chung một nhà nhé” (PNH)
Gửi bình luận