Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hằng ngày, ta gặp nghịch lý này: có nhiều công chức thường chửi xã hội bất công nhưng chính họ cũng đang tạo ra bất công xã hội. Chẳng hạn, 9 giờ sáng, người dân đứng xếp hàng trước cơ quan chờ cán bộ đến giải quyết công việc. Trong khi đó, cán bộ la cà ở quán cà phê và chửi công chức nhà nước thiếu tinh thần trách nhiệm (PNH)
Gửi bình luận