Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Bài toán dành cho học sinh lớp 2: Có hai anh bạn xóm Ao đi nhặt huy chương trên cánh đồng vàng. Anh Thái nhặt được 28 huy chương thì ngừng lại vì nghĩ rằng: huy chương nhiều quá cũng chẳng dùng làm gì. Anh Việt chỉ nhặt được 2 huy chương. Hỏi: hai anh bạn xóm Ao nhặt được tổng cộng bao nhiêu huy chương ? (PNH)
Gửi bình luận