Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời phong kiến, thường thấy hiện tượng sau: khi một triều đại mới được thiết lập, việc đầu tiên là nó đưa các quan chức của triều đại cũ ra xét xử về tội tham nhũng (PNH)
Gửi bình luận