Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, trẻ em là phó thường dân nên ở nhà sợ cha mẹ, tới trường sợ thầy cô. Ngày nay, trẻ em là hoàng tử nên ai đánh hoàng tử thì người đó phải quỳ gối chịu tội.
Gửi bình luận