Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều người hô hào sử dụng lại SGK cũ nhưng bản thân họ lại muốn cho con mình học SGK mới, chứ không muốn học lại bộ sách cũ nát của người khác. Nhiều người cha một tháng nhậu 30 ngày nhưng không chịu giảm nhậu một ngày để có tiền mua bộ SGK. Họ ép bạn nhậu phải uống hết lon bia này đến lon bia khác nhưng không chịu giảm bớt một lon để có tiền mua vở cho con. Khi con thiếu sách vở, họ đổ lỗi cho nền giáo dục.
Gửi bình luận