Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Quan bà nói với quan ông: “Ông tuổi Tý, không biết năm Canh Tý có kiếm chác được gì không”. Quan ông: “Bà cứ lo cho chuột ngắn răng. Năm 2020, mình tha hồ kiếm chác vì ngân sách nhà nước rất lớn. Giả sử ngày mùng 1 tết có khoảng 20 triệu đàn ông uống 1 ly rượu và mỗi người bị phạt tối thiểu 2 triệu đồng. Nhà nước thu được 40.000.000.000.000 đồng, nhân lên 365 ngày, bà tính nổi không ?”. (40 nghìn tỷ một ngày - PNH).
Gửi bình luận