Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời phong kiến, khi gặp nhau, người ta thường hỏi: anh là con của ông nào, là học trò của thầy nào ? Bạn sẽ trả lời sao nếu bạn sống tự lập, không lệ thuộc vào cha mẹ và cũng không tham gia băng phái của thầy mình ? Hoặc nếu lỡ cha bạn làm nghề buôn lậu và thầy bạn làm nghề chửi mướn thì bạn sẽ trả lời sao ?
Gửi bình luận