Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Những giáo viên nói nhiều về tự do dân chủ là những người có tật bắt ép học trò phải theo quan điểm của mình. Tức là họ đã tạo ra một sự độc tài mới. Và học sinh sợ loại độc tài này hơn các loại độc tài khác (PNH)
Gửi bình luận