Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Những kẻ vĩ cuồng thường nằm mơ thấy rồng nhưng suốt đời vẫn chỉ là rắn hổ mang. Vì tâm nó u tối, lúc nào cũng rình mò trong bụi rậm để chực mổ người khác nên không thể bay cao được (PNH)
Gửi bình luận