Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhân việc lũ lụt ở Trung Trung Bộ 2020, tôi nhớ đến lời kể của những người từng sống trong chiến tranh: mỗi lần có lũ lụt, máy bay trực thăng đến từng nhà thả thang dây cho người dân leo lên. Không rõ cách cứu hộ bây giờ có giống như vậy không.
Gửi bình luận