Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thượng đế cho gọi Thủy Tinh hỏi tội: “Trước kia, mi gây lũ lụt cho Bắc Bộ. Nay mi lại gây lũ lụt cho Sài Gòn, tại sao hử ?”. Thủy Tinh: “Lạy trời ! Không phải lỗi do con mà do yếu tố con người đó ạ. Nước từ thượng nguồn chảy về biển bị khu đô thị mới Đông Nam Sài Gòn chặn lại làm tắc nghẽn nên lũ đành quay lại trung tâm thành phố gây ngập lụt. Không tin thì thượng đế cứ xuống đó điều tra xem”. Thượng đế sai các quan xuống trần nhưng không ai dám đi vì: “Ở dưới đó xe cộ chạy ầm ầm cán chết người như bỡn và dây điện chằng chịt như mạng nhện, giật chết người trong nháy mắt”. Thượng đế than thở: “Lẽ nào trần gian đã thành địa ngục !”. (Sự tích lũ lụt Sài Gòn - Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận