Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một ông cán bộ đi tìm vàng nói với lão tiều phu: “Tại sao ông sống trong rừng vàng mà cứ nghèo mãi ?”. Ông tiều phu: “Có thể ông bị người ta lừa chứ tụi trẻ con ở núi Nam đều biết rừng này không có vàng”. Ông cán bộ: “Thế thì tôi với ông phải đi chửi cái đứa nói láo mới được”. Ông tiều phu: “Ông bị lừa thì mới đi chửi, còn tôi không bị lừa thì chửi làm gì”. (Rừng vàng – Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận