Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong một cái hồ nọ, cá lớn, cá bé cùng chung sống. Cá bé nghĩ: mình không làm hại cá lớn thì cá lớn cũng không làm hại mình. Đến khi đói bụng, bất ngờ, cá lớn đớp cá bé. Khi cá bé nhận ra lòng dạ nham hiểm của cá lớn thì đã muộn. Nhìn thấy con cá này giãy giụa, những con cá kia quẫy đuôi tự đắc vì cho rằng mình tốt nên sẽ không bị hại. Chính vì quan niệm sai lầm đó mà lần lượt từng con cá bé bị ăn thịt. Bài học rút ra cho loài người: đừng nghĩ rằng mình không sinh sự với người ta thì người ta sẽ để cho mình yên ổn (Chuyện cá lớn nuốt cá bé - Phạm Ngọc Hiền).
Gửi bình luận