Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trả lời phỏng vấn về việc chống dịch covid, anh công chức hành chính nói: “Tôi tán thành việc kéo dài hạn cách ly”. Anh thợ hớt tóc: “Tôi phản đối việc kéo dài hạn cách ly”. Chợt anh công chức và nhà báo sờ lên đầu mình: “Chết cha rồi, suốt mấy tháng nay không hớt tóc, cạo mặt, ráy tai, giống như người rừng, làm sao bây giờ ?” (PNH)
Gửi bình luận