Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sài Gòn đêm trở lạnh
Biết bão vào miền Trung
(Nghe bão quê nhà – Phạm Ngọc Hiền, 10/11/2019)
Gửi bình luận