Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở quê tôi trước đây có một anh thợ hớt tóc chuyên nói xấu trước mặt người ta. Mỗi lần có khách vào hớt tóc, anh hỏi họ làm nghề gì rồi đem nghề đó ra chửi. Khách hàng vừa bị cạo đầu đau điếng, vừa bị nghe chửi điếc lỗ tai. Vài tháng sau, quán đóng cửa (PNH)
Gửi bình luận