Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Mỗi khi đường xá mở đến chỗ nào thì chỗ đó giá đất lên cao, anh em trong nhà tan nát vì giành đất đai, bệnh viện quá tải vì người bị tai nạn giao thông.
Gửi bình luận