Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một anh chàng mắc rất nhiều sai phạm nên bị khai trừ ra khỏi hội đá gà. Thấy anh tỉnh bơ, bạn bè hỏi vì sao. Anh nói: “Bị khai trừ ra khỏi hội đá gà thì mình gia nhập hội chọi trâu, có gì mà lo” (PNH)
Gửi bình luận