Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một bà cụ chống gậy ra đầu xóm nói: “Dạo này xóm làng yên ả quá, chẳng có vụ mắng chửi nào”. Bà hàng nước trả lời: “Nay, người ta chuyển sang mắng chửi nhau trên mạng xã hội. Tuần nào cũng có một vụ, vui lắm !” (Chuyện làng trên mạng – PNH)
Gửi bình luận