Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cuối năm 1975, Phú Yên và Khánh Hòa sáp nhập thành tỉnh Phú Khánh. Đến ngày 1/7/1989, sau gần 15 năm chung sống chẳng hợp tính nhau, họ chia tay và trở lại với địa giới triều Nguyễn. Người Khánh Hòa rất vui mừng, phấn đấu xây dựng Nha Trang thành thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế. Ngược lại, đội xe khách liên tỉnh của họ không phát triển vì người dân có việc làm tại chỗ nhiều, không cần phải vào Sài Gòn làm mướn, phụ hồ, bán vé số…
Gửi bình luận