Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Bạn hãy ẩn náu trong học tập, bạn sẽ thoát được mọi nhàm chán của đời sống (Sénèque)
Gửi bình luận