Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong khi chuẩn bị đánh nước Nga, một viên tướng hiến kế cho Napoleon: “Hay là ta thả vài con virus cúm sang dọa, binh tướng phe nó sẽ quăng gươm bỏ chạy cho mà xem”. Napoleon ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Nước Nga là xứ sở của nông dân, họ rất dũng cảm. Ta chỉ e rằng con virus cúm sợ họ mà thôi” (Chiến tranh virus - PNH)
Gửi bình luận