Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Các chuẩn mực xã hội sẽ rối loạn khi người ta có thói quen phê phán những người xây cây cầu và ca ngợi những người phá cây cầu. (PNH)
Gửi bình luận