Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Máy móc được sinh ra để chống gian lận nhưng muốn gian lận phải dùng đến máy móc. Cây xăng điện tử dễ gian lận hơn cây xăng thủ công. Thi trắc nghiệm dễ gian lận hơn thi tự luận (PNH)
Gửi bình luận