Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Diễn viên nào đóng hài kịch quá giỏi thì sẽ có lúc đóng bi kịch. Như vậy, có sự thăng bằng âm dương trong cuộc sống (PNH)
Gửi bình luận