Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Những đám ruộng bậc thang này chắc đã có trước khi Tây Bắc vào hợp tác xã ?
Gửi bình luận