Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu làng Vũ Đại bị cháy thì người mất nhiều nhất là Bá Kiến, còn người không có gì để mất là Chí Phèo (PNH)
Gửi bình luận