Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, kiến thức nằm ở trong đầu ông thầy. Học sinh phải tới trường mới có kiến thức. Ngày nay, kiến thức nằm trên mạng, có thể học ở nhà. Vậy, có nhất thiết phải tiếp tục dùng kỷ luật quân đội để kiểm tra việc chuyên cần của học sinh không ? (PNH)
Gửi bình luận