Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người mù chữ không có khả năng phát minh ra thuyết tương đối. Nhưng anh ra có thừa khả năng chửi bới Einstein (PNH)
Gửi bình luận