Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở huyện miền núi, có một người đi xe ẩu chuyên nghiệp tông chết một người đi xe cẩn thận. Người phạm tội này là cháu của chủ tịch huyện, là anh em cọc chèo với chánh án, là hàng xóm với trưởng viện kiểm sát, và là bạn học với trưởng công an huyện. Hỏi: vụ án sẽ giải quyết như thế nào ? (PNH)
Gửi bình luận