Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, chỉ có vua quan mới làm thay đổi xã hội. Trong đại dịch covid, một thường dân vô danh chỉ cần ho một tiếng cũng có thể làm rung chuyển cả đất nước (PNH)
Gửi bình luận