Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu chỉ được chọn một trong hai thứ: con cá hoặc cần câu thì bạn sẽ chọn cái nào ?
Gửi bình luận