Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đầu năm, các trường trung học có rất nhiều cuộc họp hành. Xin đố các bạn: tổ chuyên môn nào họp lâu nhất ?
Gửi bình luận