Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cái sừng quý giá làm khổ con tê giác, khả năng tiếp thu tốt làm khổ học sinh lớp 3. Hiện nay, người ta thảy vào chương trình lớp 3 môn Tin học, Tiếng Anh và có người còn đề xuất nhồi nhét thêm chữ Hán cổ. Lẽ ra, lứa tuổi này phải được vui chơi bắt bướm, thả diều chứ không phải nhốt mình vào giáo đường ngày hai buổi để tìm ẩn số X, Y… (PNH)

Minh Tuấn - (vào lúc: 20:01 - 01-17-2019)
Muốn xâm lược một nước, trước hết phải dùng ngôn ngữ mở đường
Đặng Văn Vinh - (vào lúc: 19:01 - 01-17-2019)
Cái người chủ trương bắt học sinh lớp 3 học chữ Tàu có phải là Đoàn Lê Giang không nhỉ ?Gửi bình luận