Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một anh nông dân thường khoe mình là đại gia. Ông trưởng thôn liền xóa tên anh ta ra khỏi danh sách nhận quỹ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Anh ta vác đơn đi kiện. Theo bạn, ai sẽ thắng ?
Gửi bình luận