Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ai cũng khoe mình yêu nước nhưng rất khó đo được nồng độ yêu nước của mỗi người. Giả sử, có quân lạ đến xâm lược, chúng dùng súng Covid nhả đạn Corona đỏ lừ. Thử hỏi, có ai dám xông ra chiến trường cản địch. Hay là tất cả chạy về nhà đóng cửa, bật máy lạnh, trùm mền kín mít rồi lên facebook kêu gọi sẵn sàng hy sinh đến cùng vì Tổ quốc thân yêu ? (PNH)
Gửi bình luận