Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Con kiến bò ra đầu làng / Đụng phải phong tỏa, vội vàng bò ngang / Con kiến mò ra cuối làng / Đụng phải bảng cấm, bẽ bàng bò vô (Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận