Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trên bãi chiến trường, kẻ nào liều lĩnh thì thắng trận. Trong cuộc khẩu chiến, kẻ nào to mồm thì được đám đông hùa theo (PNH)
Gửi bình luận