Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Giữa thế kỷ XX, nhiều người chủ trương bỏ phong tục trồng cây nêu ngày tết. Họ bị ném đá dữ dội. Nhưng chính những người ném đá cũng tự nguyện bỏ cây nêu để bây giờ toàn dân tộc đều bỏ tục lệ này. Điều đó cho thấy cái gì mới cũng bị cho là sai nhưng đến khi nó quen thuộc mới được xem là đúng (PNH)
Gửi bình luận