Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Năm 1970, trong lúc Sihanouk đi công cán nước ngoài, Lon Nol đảo chính và lên làm tổng thống. Nếu Sihanouk không ham ngai vàng thì dân Campuchia sẽ bình yên. Nhưng ông đã liên kết với Pol Pot mở rộng quy mô chiến tranh lật đổ Lon Nol. Sau đó, Sihanouk lại liên kết với Hun Sen để lên ngôi lần hai. Hơn nửa thế kỷ bão tố, khoảng 3 triệu dân xứ Chùa Tháp thiệt mạng dù họ không hề ham quyền lực (PNH)
Gửi bình luận