Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong Truyền kỳ mạn lục, có chi tiết Tử Văn vui vẻ nhận cái chết ở cõi dương để về thế giới bên kia nhận chức phán sự đền Tản Viên. Nếu như bạn thì bạn muốn làm dân thường ở cõi dương hay muốn làm quan ở cõi âm ?
Gửi bình luận