Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều công chức chửi tham nhũng nhưng họ cũng đang mơ ước có cơ hội vơ vét của công. Nhiều công chức chửi xã hội bất công nhưng chính họ đang tạo ra bất công xã hội (PNH)
Gửi bình luận