Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có hai nhà phê bình. Một người suốt đời chuyên đi tìm, phân tích cái hay, cái đẹp của nghệ thuật. Còn một người chỉ biết bới lông tìm vết trong tác phẩm của người khác. Người nào có “tâm bút” hơn ? (PNH)
Gửi bình luận