Danh ngôn sưu tầm

Sự ngọt ngào cũng có cái đắng của nó. Cái xấu nào cũng có cái tốt của nó (Emerson)


Gửi bình luận