Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hai nhà chính trị mang cờ tướng ra đánh chơi. Bên nào cũng muốn giết binh tướng đối thủ để giành thắng lợi. Chơi xong, họ ném quân tốt vào hòm rồi bắt tay thắt chặt tình hữu nghị. Trong khi đó, cha mẹ, vợ con của đám quân tốt đau khổ không biết nắm xương cốt của người thân bị vứt ở nơi nào (PNH)




Gửi bình luận